Gwenno - Y Dydd Olaf

Song Rating: 7.53/10

Song lyrics:

[Pennill 1]
Beth ywr data tiriogaethol, a gwblhawyd y cynllun gwreiddiol?
Llawenhawn ym mharhad llwyddiannus ein gormeswyr gogoneddus

[Corws]
Ai hwn ywr dydd olaf syn datgoffa di or gyntaf?[Pennill 2]
Pan fo haul, maer ddinas feddw yn newid dy ffordd di o feddwl
Neu di groesawi arwahanrwydd digyswllt yr agosrwydd?

[Corws]
Ai hwn ywr dydd olaf syn datgoffa di or gyntaf?

Date of text publication: 16.01.2021 at 16:18