Charlotte Church - Mae Hiraeth Yn Y Mor

Song Rating: 9.44/10

Song lyrics:

Mae hiraeth yn y mor ar mynydd maith
Mae hireath mewn distawrwydd ac mewn can
Mewn murmur dyfroedd ar dragywydd daith
Yn oriaur machlud ac yn fflamaur tan
Ond mwynaf yn y gwynt y dwed ei gwyn
A thristaf yn yr hesg y cwynar gwynt
Gan ddeffro adlais adlais yn y brwyn
Ac yn y galon, atgof atfot gynt

Fel pan wrandawer yn y cyfddydd hir
Ar gan y ceilliog yn y glwyd gerllaw
Yn deffro caniad ar ol caniad clir
Or gerddi agos, nes or llechwedd draw
Y cwyd un olaf ei leferydd ef
A mwyndder trist y pellter yn ei lefTheres longing in the sea and mountains grey
Theres longing too in silence and in song
In mum ring waters on their endless way
At sunset hours and firelights flames among
But fondest in the wind it makes it moan
And saddest in the sedge the wind replies
Awaking echos echo with its tone
And memrys memry in the hearts deep sighs

As when one hearkens to the chanticleer
At hand with eager song at break of day
Evoking answer upon answer clear
From nearby gardens, till form far away
A last lone songster lifts his voice on high
With distances sad longing in its cry

Date of text publication: 17.01.2021 at 01:14