Blodsrit - Illdjarn

Song Rating: 9.34/10

Song lyrics:

Vrid dig du i illdjanrs vargvilda sk?te
Ty trotset locker till trolska dr?mmar

Den jungfrulika maran ser dagen d?
D? i skymning susar tusendets v?sen sin visa
I toner av vanvett f?rlorar v?rlden sin m?
Och med motst?nd v?cks vilden till liv

Vrid dig du i lldjarns vargvilda sk?te
Ty trotset locker till trolska dr?mmar

Pulserande krafter
Urtidens manande makt
Sn?rjer sitt t?cken
I illdjarns heniska pakt


Gandande andar
Samlad i s?ngen
Verk utav trolldom
Locker i l?nndom

Minnen v?cks ur bestens dunkla dr?mmar
Besatt av blodt?rstens lockande st?mma
De gudl?sas skara dricker ditt mod
Vilden sjuder av liv och dagen dog

Ur?ldrig livskraft
Sjuder i blodet

Vrid dig du i illdjarns vargvilda sk?te
Ty trotset locker till trolska dr?mmar

Date of text publication: 16.01.2021 at 19:40