Ane Brun - Du gråter så store tåra - norwegian version

Song Rating: 8.74/10

Song lyrics:

Du gråter så store tåra no for tia
Dem låg der och venta som dönninga
Ute på havet
I har sett dem komme
Ute på havet i har sett dem vokse

I gyngende dönningan
Slagsida blir tyngre og tyngre
I har no satt me på di sia
For at vi skal flyte
Litt lengre
I lar d ikkje synke
I e nesten hjemme

Du å i
I e me d all, all tid
Du å iDu gråter så store tåra no for tia
Du gråter så store tåra no for tia
Dem låg der och venta som dönninga
Ute på havet
I har sett dem komme
Ute på havet i har sett dem vokse

I gyngende dönningan
I gyngende dönningan

Du å i
I e me d all, all tid
Du å i
I e me d all, all tid
Du å i
I e me d all tid

Date of text publication: 17.01.2021 at 04:45